Redaktionelle standarder: Din pålidelige kilde til sundhedsinformation

Hos Scandinavian Biolabs forstår vi, hvor vigtigt det er at levere nøjagtige og troværdige sundhedsoplysninger. Derfor holder vi os til de højeste redaktionelle standarder for at sikre, at vores indhold er så troværdigt som muligt.

 

 

Proces for produkttest og -gennemgang

 

Scandinavian Biolabs anvender standardiserede protokoller, omfattende data, dybdegående analyser, ekspertvurderinger i flere lag og løbende overvågning for at kunne levere de mest gennemtestede og objektivt nøjagtige produktvurderinger, der er mulige.

 

Udvælgelse af produkter

 

 • Baseret udelukkende på forbrugernes interesse og markedsrelevans
 • Opfylder gældende kvalitets-, sikkerheds- og reguleringsstandarder

  Omfattende test af brug

   

  • Produkterne bruges som tiltænkt af anmelderne i en typisk cyklus (f.eks. 30 dage for shampoo)
  • Alle angivne påstande, funktioner og erfaringer evalueres
  • Omhyggelig dokumentation af resultater, ydeevne, fordele/ulemper osv.

   Sammenlignende analyse

    

   • Head-to-head-sammenligninger med konkurrenter i samme produktkategori
   • Objektive vurderinger af relativ effektivitet, værdi, kvalitet osv.
   • De bedste produkter identificeres ud fra de samlede data

    Forbrugernes perspektiver

     

    • Feedbackundersøgelser fra demografiske målgrupper af forbrugere
    • Evaluering af brugervenlighed, intuitivitet, æstetik osv.
    • Der tages højde for faktorer som prisfølsomhed og tilgængelighed

     Kvalitetssikring af eksperter

      

     • Gennemgang af testdata af fageksperter
     • Validering af metodologi, resultater og vurderinger
     • Gennemgang af alle påstande, der kræver dokumentation
     • Faktatjek af specifikationer, ingredienser og markedsføringspåstande

      Gennemsigtighed og integritet

       

      • Ikke-testede anmeldelser er tydeligt beskrevet.
      • Ingen tilknyttede links, sponsorater eller betalte kampagner
      • Fuld uafhængighed og ingen interessekonflikter
      • Tydelig dokumentation af testmetoder og datagrundlag

       Anmeldernes ekspertise og kvalifikationer

        

       • Når det gælder medicinske emner, er det kun læger og dermatologer (M.D./D.O.) med aktive lægeautorisationer og speciallægeanerkendelser, der accepteres som korrekturlæsere.
       • Skribenter om generel sundhed/velvære skal have mere end 3 års fuldtidserfaring inden for området.
       • Alle skribenter gennemgår en grundig undersøgelse af referencer, ansættelseshistorik, publikationer, faglige medlemskaber og potentielle konflikter.

        Grundig træning og tilsyn

         

        • Skribenterne gennemgår måneders intensiv træning i at skrive om forbrugere, vores standarder/processer og i at fortolke kompleks forskning.
        • Skribenterne får dedikeret coaching fra redaktører for at kunne mestre klar kommunikation af tekniske koncepter.
        • Ældre medicinske/videnskabelige korrekturlæsere med upåklagelige akademiske referencer fører personligt tilsyn med alle skribenter inden for deres specialer.
        • Standardiseret træning dækker inkluderende sprog, kulturel kompetence, tilstandsspecifik følsomhed og empati.
        • Løbende uddannelse dækker hurtigt udviklende undersøgelser/vejledninger, og der kræves årlig gencertificering.

         Kompromisløse forskningsstandarder

          

         • Primære kilder skal være aktuelle systematiske gennemgange, metaanalyser eller original forskning fra førende fagfællebedømte tidsskrifter.
         • Det er strengt forbudt udelukkende at basere sig på nyhedsrapporter, pressemeddelelser, preprints eller ikke-peer-reviewede kilder.
         • Videnskabelige redaktører undersøger alle referencer for undersøgelsesdesign, potentielle bias/begrænsninger og den overordnede kvalitet af metoder/analyser.
         • Når evidensen er mangelfuld/uafsluttet, skal indholdet kvalificere påstande som nye/uafprøvede og undgå overdrivelse.
         • Fuldstændige metodologiske detaljer og rådata fra citerede undersøgelser skal være tilgængelige for vores redaktionelle team til verifikation.

          Anmeldelser og godkendelser i flere lag

           

          • Hver artikel gennemgår grundig faktatjek i forhold til citerede undersøgelser og af en sekundær fagekspert.
          • Medicinske/videnskabelige redaktører gennemgår derefter omhyggeligt alle citerede kilder, analysefortolkninger, klarhed og kontekstualisering.
          • Alt sygdomsspecifikt indhold bliver også gennemgået af læger, der faktisk behandler de pågældende sygdomme dagligt.
          • Et separat team med særligt fokus på empati/følsomhed gennemgår alle beskrivelser af tilstande/symptomer.
          • Endelig godkendelse gives først efter godkendelse fra et review board med forskellige ekspertperspektiver inden for det relevante speciale.

           Streng redaktionel uafhængighed

            

           • Alt indhold er uafhængigt finansieret uden eksterne sponsorer eller reklamer.
           • Ingen indflydelse udefra påvirker redaktionelle standarder, indholdsstrategier, skribentopgaver eller udgivelsesbeslutninger på nogen måde.
           • Alle oplysninger om organisatorisk finansiering, skribenternes referencer og potentielle personlige konflikter er gennemsigtige.

            Troværdige rettelser og opdateringer

             

            • Klart defineret, offentligt dokumenteret proces for udsendelse af rettelser/opdateringer, hvis der opdages faktuelle fejl efter udgivelsen.
            • Hver rettelse logges i et offentligt arkiv med ændringsdetaljer, nye citater og begrundelse/forklaring.
            • Indholdet bliver rutinemæssigt revurderet, når der kommer nye store undersøgelser, og opdateringer og redaktionelle noter bliver indarbejdet.
            • Snapshots af tidligere versioner vedligeholdes for at muliggøre fuld ansvarlighed for alle historiske oplysninger, der offentliggøres.

             Kontinuerlig forbedring og gennemsigtighed

              

             • Årlige audits gennemgår tilfældige stikprøver for at verificere overholdelse af standarder og identificere forbedringsområder.
             • Eksterne eksperter på tværs af medicinske/videnskabelige specialer konsulteres regelmæssigt for at forbedre standarderne.
             • Al dokumentation om standarder er offentlig, og en åben feedbackproces inddrager brugernes forslag.
             • Ledelsen fokuserer ubarmhjertigt på at hæve standarderne yderligere i stedet for at hvile på de nuværende resultater.

             Scandinavian Biolabs er besat af at sikre, at alt sundhedsindhold udviser ekspertise, autoritet og urokkelig troværdighed, der fortjener brugernes tillid. Strenge standarder og processer understøtter denne forpligtelse.